School events Archive

 • Happy Faces – 2016 – Term 1 and 2 in the making

  Continue Reading...

 • Ir-Randan huwa zmien ta’ preparazzjoni ghall-festa kbira tal-Ghid. Nhar Il-Hadd 6 ta’ Marzu 2016, bhal kull sena, lltqajna ghal nofsinhar biex flimkien naqsmu ftit hsibijiet u esperjenzi dwar it-tifsira ta’ dan iz-zmien. Grupp sabih ta’ genituri u wlied iltqajna fis-sala tal-konferenzi tal-kullegg. Waqt l-ewwel parti tal-laqgha, li bdiet fid-9:30 am, t-tfal setghu jqattghu ftit hin hieles flimkien, taht il-harsien ta’ xi adulti, waqt li l-kbar ippartecipaw fil-laqgha li tmexxiet minn Patri Paul Chetcuti li ghandu esperjenza twila fil-qasam tal-familji u z-zghazagh. Fr Chetcuti beda’ biex staqsa l-genituri ma xiex iqabblu l-familja u ghalfejn – min semma muntanja jew roller coaster...

  NILTAQGHU MAGHNA NFUSNA

  Ir-Randan huwa zmien ta’ preparazzjoni ghall-festa kbira tal-Ghid. Nhar Il-Hadd 6 ta’ Marzu 2016, bhal kull sena, lltqajna ghal nofsinhar biex flimkien naqsmu ftit hsibijiet u esperjenzi dwar it-tifsira ta’ dan iz-zmien. Grupp sabih ta’ genituri u wlied iltqajna fis-sala tal-konferenzi tal-kullegg. Waqt l-ewwel parti tal-laqgha, li bdiet fid-9:30 am, t-tfal setghu jqattghu ftit hin hieles flimkien, taht il-harsien ta’ xi adulti, waqt li l-kbar ippartecipaw fil-laqgha li tmexxiet minn Patri Paul Chetcuti li ghandu esperjenza twila fil-qasam tal-familji u z-zghazagh. Fr Chetcuti beda’ biex staqsa l-genituri ma xiex iqabblu l-familja u ghalfejn – min semma muntanja jew roller coaster...

  Continue Reading...

 • Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2014/2015 Is-Sibt, 20 ta’ Frar 2016 Nedukaw b’Imħabba u Ħerqa Għażiża Sinjura Jacqueline Vanhear, Direttur fil-Quality Assurance Department, Fr Frankie Cini, Vigarju tas-Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, f’Malta, Mistednin Distini, Ġenituri u Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li llejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet. Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Xi ġimgħat ilu, waqt li kont qed nimxi fil-kuritur tal-iskola, sibt ruħi nitkellem ma’ student, u wara li għedna erba’ kelmiet, dar fuqi u staqsieni: Inti, eżattament, x’tagħmel fl-iskola? F’dik in-nofs sekonda dort dawra mal-kuritur ta’ moħħi (did-darba),...

  Rector’s Speech – 2016

  Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2014/2015 Is-Sibt, 20 ta’ Frar 2016 Nedukaw b’Imħabba u Ħerqa Għażiża Sinjura Jacqueline Vanhear, Direttur fil-Quality Assurance Department, Fr Frankie Cini, Vigarju tas-Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, f’Malta, Mistednin Distini, Ġenituri u Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li llejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet. Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Xi ġimgħat ilu, waqt li kont qed nimxi fil-kuritur tal-iskola, sibt ruħi nitkellem ma’ student, u wara li għedna erba’ kelmiet, dar fuqi u staqsieni: Inti, eżattament, x’tagħmel fl-iskola? F’dik in-nofs sekonda dort dawra mal-kuritur ta’ moħħi (did-darba),...

  Continue Reading...

 • Every month, usually on a Saturday evening, the College organises an event for parents of its students and their families, called SPMC Kommunita’. The event includes Celebration of the Eucharist followed by a small party with food and drinks brought along by the participating families for sharing. A truly wonderful and spiritually enriching experience that unites the College’s families and friends!  

  SPMC Kommunita’ – 2016

  Every month, usually on a Saturday evening, the College organises an event for parents of its students and their families, called SPMC Kommunita’. The event includes Celebration of the Eucharist followed by a small party with food and drinks brought along by the participating families for sharing. A truly wonderful and spiritually enriching experience that unites the College’s families and friends!  

  Continue Reading...

 • Juniour 1  students accompanied Fr. Silvio whilst picking oranges from trees around the convent grounds.

  Juniour 1s – Picking oranges

  Juniour 1  students accompanied Fr. Silvio whilst picking oranges from trees around the convent grounds.

  Continue Reading...

 • The College Auditorium hosted the Senior School’s Christmas End of Term Activity on 21 December 2015. A thought provoking sketch, based upon current world affairs that are nearer to home, was ably presented by Fifth formers. It was meaningfully placed within the Yuletide context through the participation of Form 1 students and teachers with songs bearing a Christmas spiritual message. As in previous years, all Senior School students were presented by the College Rector with a Certificate of Achievement for the previous Academic year. A Well done to all!    

  Christmas End of Term Activity 2015 – Senior School

  The College Auditorium hosted the Senior School’s Christmas End of Term Activity on 21 December 2015. A thought provoking sketch, based upon current world affairs that are nearer to home, was ably presented by Fifth formers. It was meaningfully placed within the Yuletide context through the participation of Form 1 students and teachers with songs bearing a Christmas spiritual message. As in previous years, all Senior School students were presented by the College Rector with a Certificate of Achievement for the previous Academic year. A Well done to all!    

  Continue Reading...

 • The Christmas Concert held by the Junior School is one special event to remember. It follows weeks of intense preparations -even beyond school hours and a coordinated effort and commitment of teachers, administrative and support staff and parents who give a helping hand on a voluntary basis. This year, all students in Years 1 and 2 animated a number of traditional Christmas Songs, whilst all students from Years 3 to 6, took part in a play “Il-Flawtista ta’ Seracin”. The spectacular performance of the event, that was held at the College Auditorium on 17th December 2015, was very well received...

  Christmas Concert 2015 – Junior School

  The Christmas Concert held by the Junior School is one special event to remember. It follows weeks of intense preparations -even beyond school hours and a coordinated effort and commitment of teachers, administrative and support staff and parents who give a helping hand on a voluntary basis. This year, all students in Years 1 and 2 animated a number of traditional Christmas Songs, whilst all students from Years 3 to 6, took part in a play “Il-Flawtista ta’ Seracin”. The spectacular performance of the event, that was held at the College Auditorium on 17th December 2015, was very well received...

  Continue Reading...