Recent Activities Archive

 • Every month, usually on a Saturday evening, the College organises an event for parents of its students and their families, called SPMC Kommunita’. The event includes Celebration of the Eucharist followed by a small party with food and drinks brought along by the participating families for sharing. A truly wonderful and spiritually enriching experience that unites the College’s families and friends!  

  SPMC Kommunita’ – 2016

  Every month, usually on a Saturday evening, the College organises an event for parents of its students and their families, called SPMC Kommunita’. The event includes Celebration of the Eucharist followed by a small party with food and drinks brought along by the participating families for sharing. A truly wonderful and spiritually enriching experience that unites the College’s families and friends!  

  Continue Reading...

 • On the occasion of the College’s Fiftieth Anniversary of its foundation, a Symposium for teachers, parents and professionals, entitled ‘Istrue me et Vivam: Celebrating Catholic Education’ was held on 5th and 6th February 2015, at Palazzo Depiro, Mdina. The Symposium highlighted strategic developments that the College undertook in recent years, in the light of emerging social, technological and pedagogical challenges. It also delved into the College’s wider contributory role to the Church and to education in Malta, within a context of further cultural changes envisaged in Maltese society.    

  College Symposium ‘Istrue me et Vivam: Celebrating Catholic Education’

  On the occasion of the College’s Fiftieth Anniversary of its foundation, a Symposium for teachers, parents and professionals, entitled ‘Istrue me et Vivam: Celebrating Catholic Education’ was held on 5th and 6th February 2015, at Palazzo Depiro, Mdina. The Symposium highlighted strategic developments that the College undertook in recent years, in the light of emerging social, technological and pedagogical challenges. It also delved into the College’s wider contributory role to the Church and to education in Malta, within a context of further cultural changes envisaged in Maltese society.    

  Continue Reading...

 • Għeżież Ġenituri, Fl- 10 ta’ Marzu se jibda t-tisjir tal-figolli, bħala wieħed mill-fundraising activities tal-Kulleġġ.  Ordnijiet u bejgħ għandna, iżda biex nilħqu d-domanda jkollna bżonn ħafna għajnuna.  Jekk ma jkollniex għajnuna, jkollna nirrifjutaw xi ordnijiet u dan hu ta’ telf għall-Kulleġġ! Bħalma għamilna fi żmien il-qagħaq, biex nippjanaw u norganizzaw ix-xogħol sew, qed nibgħatulkom din iċ-ċirkulari, biex tiktbulna meta tistgħu toffru l-għajnuna tagħkom.  Ix-xogħol jitqassam fuq 12-il ġurnata, mit-Tlieta, 10 ta’ Marzu sal-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2015.  Kull għajnuna tgħodd! Jekk tixtiequ tordnaw jew tofru l-għajnuna tagħkom jekk jogħġobkom imlew il-formola mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari u ibgħatuha lis-Sur P. Pisani....

  Figolli 2015

  Għeżież Ġenituri, Fl- 10 ta’ Marzu se jibda t-tisjir tal-figolli, bħala wieħed mill-fundraising activities tal-Kulleġġ.  Ordnijiet u bejgħ għandna, iżda biex nilħqu d-domanda jkollna bżonn ħafna għajnuna.  Jekk ma jkollniex għajnuna, jkollna nirrifjutaw xi ordnijiet u dan hu ta’ telf għall-Kulleġġ! Bħalma għamilna fi żmien il-qagħaq, biex nippjanaw u norganizzaw ix-xogħol sew, qed nibgħatulkom din iċ-ċirkulari, biex tiktbulna meta tistgħu toffru l-għajnuna tagħkom.  Ix-xogħol jitqassam fuq 12-il ġurnata, mit-Tlieta, 10 ta’ Marzu sal-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2015.  Kull għajnuna tgħodd! Jekk tixtiequ tordnaw jew tofru l-għajnuna tagħkom jekk jogħġobkom imlew il-formola mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari u ibgħatuha lis-Sur P. Pisani....

  Continue Reading...

 • Fuq il-Passi tal-Qaddej t’Alla,  Monsinjur Gużeppi DePiro – Storja u Spiritwalita’ Il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2014, jum il-Konverżjoni ta’ San Pawl  u jum gћażiż gћas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl.  Minkejja r-riћ kemmxejn qawwi u kiesaћ, grupp mdaqqas minna – gћalliema, ġenituri, Old Boys, studenti attwali tal-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, kif ukoll ћbieb oћra tas-Soċjetà, nġbarna kmieni wara nofsinhar fuq iż-żuntier tal-Kattidral ta’ l-Imdina, sabiex nieћdu sehem f’attivita’ organizzata mis-Soċjetà, bit-tema “Fl-Imdina – Fuq il-passi ta’ Monsinjur DePiro”. Gћal ftit sigћat lkoll mxejna ma’ ћajjet Monsinjur Ġużeppi DePiro minn daru fl-Imdina gћad-dar attwali tas-Soċjetà li waqqaf, fir-Rabat.  Id-diskorsi tassew informattivi u dettaljati fuq ћajjet...

  Monsinjur Gużeppi DePiro – Storja u Spiritwalita’

  Fuq il-Passi tal-Qaddej t’Alla,  Monsinjur Gużeppi DePiro – Storja u Spiritwalita’ Il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2014, jum il-Konverżjoni ta’ San Pawl  u jum gћażiż gћas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl.  Minkejja r-riћ kemmxejn qawwi u kiesaћ, grupp mdaqqas minna – gћalliema, ġenituri, Old Boys, studenti attwali tal-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, kif ukoll ћbieb oћra tas-Soċjetà, nġbarna kmieni wara nofsinhar fuq iż-żuntier tal-Kattidral ta’ l-Imdina, sabiex nieћdu sehem f’attivita’ organizzata mis-Soċjetà, bit-tema “Fl-Imdina – Fuq il-passi ta’ Monsinjur DePiro”. Gћal ftit sigћat lkoll mxejna ma’ ћajjet Monsinjur Ġużeppi DePiro minn daru fl-Imdina gћad-dar attwali tas-Soċjetà li waqqaf, fir-Rabat.  Id-diskorsi tassew informattivi u dettaljati fuq ћajjet...

  Continue Reading...

 • L-Annual General Meeting tal-PTA fi ħdan il-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl inżammet nhar is-Sibt 2 ta’ Frar, 2013. Qabel ma bdiet il-laqgħa, kellna quddiesa li saret fil-kappella tal-Junior School. Il-laqgħa bdiet għal ħabta tas-6.30pm fejn is-segretarju tal-PTA Raymond De Battista qara il-minuti tal-aħħar Laqgħa Ġenerali li ġew approvati b’vot unanimu. Wara kien hemm il-qari tar-Rapport Amministrattiv li fih is-segretarju elenka il-ħidma tal-PTA matul is-sena li għaddiet. Wara il-qari tar-rapport kien hemm id-diskors tal-President tal-PTA Joseph Agius, fejn aċċenna għad-diversi inizjattivi li ttieħdu matul is-sena u fejn ħeġġeġ biex il-ġenituri jagħtu daqqa t’id fil-ħidma li ssir fil-Kulleġġ. Ir-Rettur Fr Silvio Bezzina...

  Annual General Meeting PTA and Parents’ Seminar

  L-Annual General Meeting tal-PTA fi ħdan il-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl inżammet nhar is-Sibt 2 ta’ Frar, 2013. Qabel ma bdiet il-laqgħa, kellna quddiesa li saret fil-kappella tal-Junior School. Il-laqgħa bdiet għal ħabta tas-6.30pm fejn is-segretarju tal-PTA Raymond De Battista qara il-minuti tal-aħħar Laqgħa Ġenerali li ġew approvati b’vot unanimu. Wara kien hemm il-qari tar-Rapport Amministrattiv li fih is-segretarju elenka il-ħidma tal-PTA matul is-sena li għaddiet. Wara il-qari tar-rapport kien hemm id-diskors tal-President tal-PTA Joseph Agius, fejn aċċenna għad-diversi inizjattivi li ttieħdu matul is-sena u fejn ħeġġeġ biex il-ġenituri jagħtu daqqa t’id fil-ħidma li ssir fil-Kulleġġ. Ir-Rettur Fr Silvio Bezzina...

  Continue Reading...

 • Nofs ta\' Nhar Irtir: L-Avvent fis-Sena tal-Fidi

  Nofs ta’ nhar Irtir: L-Avvent fis-Sena tal-Fidi

  L-ewwel nofs ta’ nhar irtir ta’ din is-sena skolastika inżamm nhar il-Hadd 25 ta’ Novembru, 2012 fl-Audio Visual Room tal-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, bit-tema L-Avvent fis-Sena tal-Fidi. Kif konna ħabbarna kellna nofs ta’ nhar informali fejn Fr Alex Scerri O.Carm kellimna fuq l-importanza li kultant żmien nieħdu naqra break mill-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum u nagħmlu bħalma tagħmel il-comma fis-sentenza u nieqfu ftit ħa nagħtu ċans lil Mulej jwasslilna il-messaġġ tiegħu. Huwa tenna wkoll li jkun tajjeb wkoll li aħna nindukraw il-fidi tagħna bħalma nieħdu ħsieb pjanta li kultant żmien jkollha bżonn xi tibdil fil-qasrija jew li jitneħħewla xi weraq...

  Continue Reading...

 • Parents\' Seminar

  Parents’ Seminar: Kif nibnu u nżommu relazzonijiet b’saħħithom fil-familja

  L-ewwel minn sensiela ta’ tlett Parents Seminar inżamm is-Sibt 17 ta’ Novembru, 2012 fl-Assembly Hall tal-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl. Din l-attivita’ bdiet bil-quddiesa u wara kellna is-seminar bis-suġġett “Kif nibnu u nżommu relazzonijiet b’saħħithom fil-familja”. Dan is-seminar kien immexxi minn Dr Charlie Azzopardi (Family Therapist) li għandu esperjenza kbira f’dan il-qasam. Kien seminar vera interessanti għax barra li minnu ħareġ ħafna tagħlim siewi, ma naqsux wkoll xi ċajta jew tnejn li siltu tbissima fit-tul f’dawk kollha preżenti. T’interess partikulari kienu d-diversi interventi li saru minn dawk preżenti. Grazzi mill-ġdid lil Dr Charlie Azzopardi għal mod uniku li bih spjega...

  Continue Reading...