Messages from the Rector Archive

 • Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2015/2016   Is-Sibt, 11 ta’ Marzu 2017 Insaħħu l-Edukazzjoni tal-Ulied   Insaħħu l-Edukazzjoni tal-Ulied Papa Franġisku: Il-Ferħ tal-Imħabba, Kapitlu 7 Għażiż Dr Mario Cardona, Fr Frankie Cini mssp, mistednin distinti, ġenituri, studenti, Illum issib ħafna ġenituri li bi kliemhom jew b’għemilhom qed juru li t-trobbija tal-ulied fi żmienna hija ħafna differenti minn kif kienet imqar ftit ta’ għaxriet ta’ snin ilu.  Forsi aħjar naqta’ barra l-kelma “għaxriet”, għax verament l-isfidi li ħafna familji qed jaffaċċjaw illum  qed ikomplu jfaqqsu minn sena għall-oħra.  Anke kieku fil-post natal ward ta’ Mater Dei il-ġenituri jingħataw instruction manual ta’ kif...

  Rector’s Speech – 2017

  Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2015/2016   Is-Sibt, 11 ta’ Marzu 2017 Insaħħu l-Edukazzjoni tal-Ulied   Insaħħu l-Edukazzjoni tal-Ulied Papa Franġisku: Il-Ferħ tal-Imħabba, Kapitlu 7 Għażiż Dr Mario Cardona, Fr Frankie Cini mssp, mistednin distinti, ġenituri, studenti, Illum issib ħafna ġenituri li bi kliemhom jew b’għemilhom qed juru li t-trobbija tal-ulied fi żmienna hija ħafna differenti minn kif kienet imqar ftit ta’ għaxriet ta’ snin ilu.  Forsi aħjar naqta’ barra l-kelma “għaxriet”, għax verament l-isfidi li ħafna familji qed jaffaċċjaw illum  qed ikomplu jfaqqsu minn sena għall-oħra.  Anke kieku fil-post natal ward ta’ Mater Dei il-ġenituri jingħataw instruction manual ta’ kif...

  Continue Reading...

 • Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2014/2015 Is-Sibt, 20 ta’ Frar 2016 Nedukaw b’Imħabba u Ħerqa Għażiża Sinjura Jacqueline Vanhear, Direttur fil-Quality Assurance Department, Fr Frankie Cini, Vigarju tas-Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, f’Malta, Mistednin Distini, Ġenituri u Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li llejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet. Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Xi ġimgħat ilu, waqt li kont qed nimxi fil-kuritur tal-iskola, sibt ruħi nitkellem ma’ student, u wara li għedna erba’ kelmiet, dar fuqi u staqsieni: Inti, eżattament, x’tagħmel fl-iskola? F’dik in-nofs sekonda dort dawra mal-kuritur ta’ moħħi (did-darba),...

  Rector’s Speech – 2016

  Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2014/2015 Is-Sibt, 20 ta’ Frar 2016 Nedukaw b’Imħabba u Ħerqa Għażiża Sinjura Jacqueline Vanhear, Direttur fil-Quality Assurance Department, Fr Frankie Cini, Vigarju tas-Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, f’Malta, Mistednin Distini, Ġenituri u Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li llejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet. Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Xi ġimgħat ilu, waqt li kont qed nimxi fil-kuritur tal-iskola, sibt ruħi nitkellem ma’ student, u wara li għedna erba’ kelmiet, dar fuqi u staqsieni: Inti, eżattament, x’tagħmel fl-iskola? F’dik in-nofs sekonda dort dawra mal-kuritur ta’ moħħi (did-darba),...

  Continue Reading...

 • Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2013/2014   Is-Sibt, 28 ta’ Frar 2015 50 Sena:  Ħarsa lura u ’l quddiem   Għażiż Fr Mark, Superjur Ġenerali, Mistednin Distini, Ġenituri, Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li l-llejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet.  Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Kif ċertament li tafu, din is-sena, fil-Kulleġġ tagħna qegħdin niċċelebraw il-ħamsin anniversarju mit-twaqqif tal-istess Kulleġġ. Meta fl-1964, Fr Stanley Tomlin, dak iż-żmien superjur ġenerali tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, flimkien mal-membri tas-Soċjetà, waqqfu l-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, kienu qegħdin iħarsu lejn dan il-Kulleġġ bħala mod kif setgħu jagħtu...

  Rector’s Speech – 2015

  Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2013/2014   Is-Sibt, 28 ta’ Frar 2015 50 Sena:  Ħarsa lura u ’l quddiem   Għażiż Fr Mark, Superjur Ġenerali, Mistednin Distini, Ġenituri, Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li l-llejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet.  Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Kif ċertament li tafu, din is-sena, fil-Kulleġġ tagħna qegħdin niċċelebraw il-ħamsin anniversarju mit-twaqqif tal-istess Kulleġġ. Meta fl-1964, Fr Stanley Tomlin, dak iż-żmien superjur ġenerali tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, flimkien mal-membri tas-Soċjetà, waqqfu l-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, kienu qegħdin iħarsu lejn dan il-Kulleġġ bħala mod kif setgħu jagħtu...

  Continue Reading...

 • Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2012/2013 Is-Sibt, 15 ta’ Marzu 2014       Għażiż Fr Frankie, Mistednin Distini, Ġenituri, Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li l-lejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet.  Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Marzu 2014, fl-iskola Primarja tal-Kulleġġ tagħna sar il-kxif ta’ monument, intitolat: Sbuħija Fina u Madwarna, li jfakkar l-ewwel 300 student tas-sezzjoni Primarja tal-Kulleġġ.  Fuq perjodu ta’ sena u nofs, l-istudenti kollha kellhom l-opportunità li jaħdmu xogħol fit-tafal abjad biex jesprimu tema tan-natura – annimali, insetti, pjanti, weraq, fjuri, ħut u annimali oħra tal-baħar, persuni umani, kif ukoll uċuħ – kollha kif jarawhom it-tfal u kif jistgħu jesprimuhom...

  Rector’s Speech – 2014

  Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2012/2013 Is-Sibt, 15 ta’ Marzu 2014       Għażiż Fr Frankie, Mistednin Distini, Ġenituri, Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li l-lejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet.  Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Marzu 2014, fl-iskola Primarja tal-Kulleġġ tagħna sar il-kxif ta’ monument, intitolat: Sbuħija Fina u Madwarna, li jfakkar l-ewwel 300 student tas-sezzjoni Primarja tal-Kulleġġ.  Fuq perjodu ta’ sena u nofs, l-istudenti kollha kellhom l-opportunità li jaħdmu xogħol fit-tafal abjad biex jesprimu tema tan-natura – annimali, insetti, pjanti, weraq, fjuri, ħut u annimali oħra tal-baħar, persuni umani, kif ukoll uċuħ – kollha kif jarawhom it-tfal u kif jistgħu jesprimuhom...

  Continue Reading...

 • Għeżież Ġenituri, Membri tal-iStaff Insellmilkom.  Nhar it-Tnejn kellna l-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Parent Teacher Association qabel l-Annual General Meeting li hija maħsuba għas-Sibt, 1 ta’ Frar 2014.  Minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha tal-kumitat għas-sehem tagħhom tul dawn l-aħħar sentejn jew aktar.  Grazzi lis-Sur Joseph Agius (President),  Ms Clara Azzopardi, Mr Ray Debattista, Ms Shirley Pulis Xerxen, Mr Horace Laudi, Ms Bernardette Micallef, Mr Martin Hili, Mr John Baldacchino, Mr Victor Debono, Ms Deborah Galea Cornish, Mr James Aquilina, Ms Magdalen Cucciardi, u Mr Adrian Zahra.  Magħhom ukoll lil dawk kollha li ffurmaw parti mis-sotto-kumitati, u lil dawk kollha li offrew...

  Kumitat PTA 2014

  Għeżież Ġenituri, Membri tal-iStaff Insellmilkom.  Nhar it-Tnejn kellna l-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Parent Teacher Association qabel l-Annual General Meeting li hija maħsuba għas-Sibt, 1 ta’ Frar 2014.  Minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha tal-kumitat għas-sehem tagħhom tul dawn l-aħħar sentejn jew aktar.  Grazzi lis-Sur Joseph Agius (President),  Ms Clara Azzopardi, Mr Ray Debattista, Ms Shirley Pulis Xerxen, Mr Horace Laudi, Ms Bernardette Micallef, Mr Martin Hili, Mr John Baldacchino, Mr Victor Debono, Ms Deborah Galea Cornish, Mr James Aquilina, Ms Magdalen Cucciardi, u Mr Adrian Zahra.  Magħhom ukoll lil dawk kollha li ffurmaw parti mis-sotto-kumitati, u lil dawk kollha li offrew...

  Continue Reading...

 • Għeżież Ġenituri Insellmilkom.  Bħal kull sena f’dan iż-żmien, jinżamm l-Annual General Meeting tal-PTA tal-Kulleġġ.  F’dan il-meeting il-PTA li tirrappreżenta lilkom il-ġenituri kif ukoll lill-għalliema u tagħti rendikont tal-ħidma tagħha matul is-sena li għaddiet (2012).  Huwa tajjeb li l-ġenituri jkunu jafu x’inhu jsir fil-Kulleġġ minn dan il-grupp ta’ ġenituri u għalliema. Ħsibna li nieħdu l-opportunita’ li ma’ din il-laqgħa ninkludu Parents Seminar dwar suġġett li intom il-ġenituri stess tlabtu li jiġi diskuss fl-aħħar Seminar li kellna dwar ir-relazzjonijiet fil-familja.   Huwa pjaċir kbir tiegħi li ninfurmakom li Dr Charlie Azzopardi reġa’ għal darb’oħra laqa’ l-istedina tagħna biex  flimkien niddiskutu suġġett li...

  Annual General Meeting PTA and Parents’ Seminar

  Għeżież Ġenituri Insellmilkom.  Bħal kull sena f’dan iż-żmien, jinżamm l-Annual General Meeting tal-PTA tal-Kulleġġ.  F’dan il-meeting il-PTA li tirrappreżenta lilkom il-ġenituri kif ukoll lill-għalliema u tagħti rendikont tal-ħidma tagħha matul is-sena li għaddiet (2012).  Huwa tajjeb li l-ġenituri jkunu jafu x’inhu jsir fil-Kulleġġ minn dan il-grupp ta’ ġenituri u għalliema. Ħsibna li nieħdu l-opportunita’ li ma’ din il-laqgħa ninkludu Parents Seminar dwar suġġett li intom il-ġenituri stess tlabtu li jiġi diskuss fl-aħħar Seminar li kellna dwar ir-relazzjonijiet fil-familja.   Huwa pjaċir kbir tiegħi li ninfurmakom li Dr Charlie Azzopardi reġa’ għal darb’oħra laqa’ l-istedina tagħna biex  flimkien niddiskutu suġġett li...

  Continue Reading...