Latest Circulars Archive

 • The Provincial Fr Frankie Cini mssp invites applications from qualified, eligible educators with the requested qualifications and experience in a licensed school for the post of Head, St. Paul’s Missionary College. Click on the following link to access the call for applications.: Call for applications for the post of Head SPMC

  Call for Head at SPMC

  The Provincial Fr Frankie Cini mssp invites applications from qualified, eligible educators with the requested qualifications and experience in a licensed school for the post of Head, St. Paul’s Missionary College. Click on the following link to access the call for applications.: Call for applications for the post of Head SPMC

  Continue Reading...

 • Għeżież Ġenituri, Fl- 10 ta’ Marzu se jibda t-tisjir tal-figolli, bħala wieħed mill-fundraising activities tal-Kulleġġ.  Ordnijiet u bejgħ għandna, iżda biex nilħqu d-domanda jkollna bżonn ħafna għajnuna.  Jekk ma jkollniex għajnuna, jkollna nirrifjutaw xi ordnijiet u dan hu ta’ telf għall-Kulleġġ! Bħalma għamilna fi żmien il-qagħaq, biex nippjanaw u norganizzaw ix-xogħol sew, qed nibgħatulkom din iċ-ċirkulari, biex tiktbulna meta tistgħu toffru l-għajnuna tagħkom.  Ix-xogħol jitqassam fuq 12-il ġurnata, mit-Tlieta, 10 ta’ Marzu sal-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2015.  Kull għajnuna tgħodd! Jekk tixtiequ tordnaw jew tofru l-għajnuna tagħkom jekk jogħġobkom imlew il-formola mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari u ibgħatuha lis-Sur P. Pisani....

  Figolli 2015

  Għeżież Ġenituri, Fl- 10 ta’ Marzu se jibda t-tisjir tal-figolli, bħala wieħed mill-fundraising activities tal-Kulleġġ.  Ordnijiet u bejgħ għandna, iżda biex nilħqu d-domanda jkollna bżonn ħafna għajnuna.  Jekk ma jkollniex għajnuna, jkollna nirrifjutaw xi ordnijiet u dan hu ta’ telf għall-Kulleġġ! Bħalma għamilna fi żmien il-qagħaq, biex nippjanaw u norganizzaw ix-xogħol sew, qed nibgħatulkom din iċ-ċirkulari, biex tiktbulna meta tistgħu toffru l-għajnuna tagħkom.  Ix-xogħol jitqassam fuq 12-il ġurnata, mit-Tlieta, 10 ta’ Marzu sal-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2015.  Kull għajnuna tgħodd! Jekk tixtiequ tordnaw jew tofru l-għajnuna tagħkom jekk jogħġobkom imlew il-formola mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari u ibgħatuha lis-Sur P. Pisani....

  Continue Reading...

 • Għeżież Ġenituri, Ir-Randan dalwaqt magħna u dan iż-żmien għandu jkun żmien ta’ preparazzjoni għall-festa kbira tal-Għid li fiha niċċelebraw il-qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu u l-qofol tal-fidi tagħna. Bħal kull sena, se niltaqgħu għal nofs ta’ nhar flimkien biex naqsmu ftit ħsibijiet u esperjenzi dwar it-tifsira ta’ dan iż-żmien għalina l-kbar kif ukoll għat-tfal tagħna u fl-istess ħin inqattgħu ftit tal-ħin flimkien. Ħsibna biex nieħdu din l-opportunita’ sabiex min jattendi ikun jista’ jsir iktar midħla tas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl u l-ħidma tagħha billi Fr Frankie aċċetta li ġentilment idawwarna mad-Dar ta’ San Ġużepp. Il-programm se jkun imqassam kif...

  Riflesjoni tar-Randan 2014

  Għeżież Ġenituri, Ir-Randan dalwaqt magħna u dan iż-żmien għandu jkun żmien ta’ preparazzjoni għall-festa kbira tal-Għid li fiha niċċelebraw il-qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu u l-qofol tal-fidi tagħna. Bħal kull sena, se niltaqgħu għal nofs ta’ nhar flimkien biex naqsmu ftit ħsibijiet u esperjenzi dwar it-tifsira ta’ dan iż-żmien għalina l-kbar kif ukoll għat-tfal tagħna u fl-istess ħin inqattgħu ftit tal-ħin flimkien. Ħsibna biex nieħdu din l-opportunita’ sabiex min jattendi ikun jista’ jsir iktar midħla tas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl u l-ħidma tagħha billi Fr Frankie aċċetta li ġentilment idawwarna mad-Dar ta’ San Ġużepp. Il-programm se jkun imqassam kif...

  Continue Reading...

 • Għeżież Ġenituri, Fl- 24 ta’ Marzu se jibda t-tisjir tal-figolli, bħala wieħed mill-fundraising activities tal-Kulleġġ.  Ordnijiet u bejgħ għandna, iżda biex nilħqu d-domanda jkollna bżonn ħafna għajnuna.  Jekk ma jkollniex għajnuna, jkollna nirrifjutaw xi ordnijiet u dan hu ta’ telf għall-Kulleġġ! Bħalma għamilna fi żmien il-qagħaq, biex nippjanaw u norganizzaw ix-xogħol sew, qed nibagħtulkom din iċ-ċirkulari, biex tiktbulna meta tistgħu toffru l-għajnuna tagħkom.  Ix-xogħol jitqassam fuq 14-il ġurnata, mit-Tnejn, 24 ta’ Marzu sal-Ħamis, 10 ta’ April.  Kull għajnuna tgħodd! Jekk jogħġobkom imlew il-formola mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari u ibagħtuha lis-Sur P. Pisani. Għal dan ix-xogħol ġibu magħkom:Fardal u beritta Ikollna...

  Figolli 2014

  Għeżież Ġenituri, Fl- 24 ta’ Marzu se jibda t-tisjir tal-figolli, bħala wieħed mill-fundraising activities tal-Kulleġġ.  Ordnijiet u bejgħ għandna, iżda biex nilħqu d-domanda jkollna bżonn ħafna għajnuna.  Jekk ma jkollniex għajnuna, jkollna nirrifjutaw xi ordnijiet u dan hu ta’ telf għall-Kulleġġ! Bħalma għamilna fi żmien il-qagħaq, biex nippjanaw u norganizzaw ix-xogħol sew, qed nibagħtulkom din iċ-ċirkulari, biex tiktbulna meta tistgħu toffru l-għajnuna tagħkom.  Ix-xogħol jitqassam fuq 14-il ġurnata, mit-Tnejn, 24 ta’ Marzu sal-Ħamis, 10 ta’ April.  Kull għajnuna tgħodd! Jekk jogħġobkom imlew il-formola mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari u ibagħtuha lis-Sur P. Pisani. Għal dan ix-xogħol ġibu magħkom:Fardal u beritta Ikollna...

  Continue Reading...

 • Ġħeżież Ġenituri Naħseb issa drajtu li kull sena l-Kulleġġ jorganiżża ġita ta’ ġurnata fi Sqallija għall-istudenti, familjari u ħbieb. S’issa f’dawn l-aħħar erbgħa snin dorna bosta postijiet f’din il-gżira viċin tagħna – Taormina, Etna, Modica, Ragusa, Noto, Siracusa, Ortigia u Etna Land.  Din is-safra dejjem għamilniha fis-Sajf, għalhekk din is-sena ħsibna biex inbiddlu ftit u naraw lil Sqallija fil-ġmiel tagħha fir-Rebbiegħa, eżattament is-Sibt, 26 ta’ April. Din tkun egħluq sabiħ għall-vaganzi tal-Għid qabel mat-tfal jerġgħu jibdew l-iskola. Din id-darba se mmorru Enna u Lago Pergusa fejn bi ħsiebna nżuru ċ-Ċentru Storiku ta’ Enna, Lago Pergusa (fejn nistgħu nieklu u fejn...

  Gita Sqallija 2014

  Ġħeżież Ġenituri Naħseb issa drajtu li kull sena l-Kulleġġ jorganiżża ġita ta’ ġurnata fi Sqallija għall-istudenti, familjari u ħbieb. S’issa f’dawn l-aħħar erbgħa snin dorna bosta postijiet f’din il-gżira viċin tagħna – Taormina, Etna, Modica, Ragusa, Noto, Siracusa, Ortigia u Etna Land.  Din is-safra dejjem għamilniha fis-Sajf, għalhekk din is-sena ħsibna biex inbiddlu ftit u naraw lil Sqallija fil-ġmiel tagħha fir-Rebbiegħa, eżattament is-Sibt, 26 ta’ April. Din tkun egħluq sabiħ għall-vaganzi tal-Għid qabel mat-tfal jerġgħu jibdew l-iskola. Din id-darba se mmorru Enna u Lago Pergusa fejn bi ħsiebna nżuru ċ-Ċentru Storiku ta’ Enna, Lago Pergusa (fejn nistgħu nieklu u fejn...

  Continue Reading...

 • Monsignor Joseph De Piro

  Treading on Joseph De Piro’s Footsteps

  Għeżież ġenituri, studenti, membri tal-istaff, Fl-okkażjoni tal-festa tal-konversjoni ta’ San Pawl, u b’rabta mal-Fundatur tagħna, Mons Gużeppi DePiro, is-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl, li aħna niffurmaw parti minnha, sejra torganizza ħarġa u dawra mal-Imdina.  Inżuru l-Katidral u lokalitajiet oħra marbuta mal-Fundatur.  Dan se jsir il-Ħadd, 26 ta’ Jannar, u niltaqgħu ħdejn il-Katidral fis-2:00pm. Min jixtieq jipparkja fil-grawnd tagħna, merħba bih.  U fil-każ nitilqu mill-iskola bħala grupp fis-1:30pm. Billi għandhom jiġu ppreparati xi refreshments għal wara, napprezza jekk tibagħtu tgħiduli li se tattendu billi tibagħtu e-mail jew iċċemplu lil Ms Janet Muscat jew Mr Paul Pisani fuq 21459536.  Dan biex inkunu...

  Continue Reading...

 • Għeżież Ġenituri, Membri tal-iStaff Insellmilkom.  Nhar it-Tnejn kellna l-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Parent Teacher Association qabel l-Annual General Meeting li hija maħsuba għas-Sibt, 1 ta’ Frar 2014.  Minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha tal-kumitat għas-sehem tagħhom tul dawn l-aħħar sentejn jew aktar.  Grazzi lis-Sur Joseph Agius (President),  Ms Clara Azzopardi, Mr Ray Debattista, Ms Shirley Pulis Xerxen, Mr Horace Laudi, Ms Bernardette Micallef, Mr Martin Hili, Mr John Baldacchino, Mr Victor Debono, Ms Deborah Galea Cornish, Mr James Aquilina, Ms Magdalen Cucciardi, u Mr Adrian Zahra.  Magħhom ukoll lil dawk kollha li ffurmaw parti mis-sotto-kumitati, u lil dawk kollha li offrew...

  Kumitat PTA 2014

  Għeżież Ġenituri, Membri tal-iStaff Insellmilkom.  Nhar it-Tnejn kellna l-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Parent Teacher Association qabel l-Annual General Meeting li hija maħsuba għas-Sibt, 1 ta’ Frar 2014.  Minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha tal-kumitat għas-sehem tagħhom tul dawn l-aħħar sentejn jew aktar.  Grazzi lis-Sur Joseph Agius (President),  Ms Clara Azzopardi, Mr Ray Debattista, Ms Shirley Pulis Xerxen, Mr Horace Laudi, Ms Bernardette Micallef, Mr Martin Hili, Mr John Baldacchino, Mr Victor Debono, Ms Deborah Galea Cornish, Mr James Aquilina, Ms Magdalen Cucciardi, u Mr Adrian Zahra.  Magħhom ukoll lil dawk kollha li ffurmaw parti mis-sotto-kumitati, u lil dawk kollha li offrew...

  Continue Reading...