Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /srv/disk1/mssp2/www/spmc.mssp.org.mt/wp-content/themes/arras/library/slideshow.php on line 11
School Events
 • Happy Faces – 2016 – Term 1 and 2 in the making

 • Ir-Randan huwa zmien ta’ preparazzjoni ghall-festa kbira tal-Ghid. Nhar Il-Hadd 6 ta’ Marzu 2016, bhal kull sena, lltqajna ghal nofsinhar biex flimkien naqsmu ftit hsibijiet u esperjenzi dwar it-tifsira ta’ dan iz-zmien. Grupp sabih ta’ genituri u wlied iltqajna fis-sala tal-konferenzi tal-kullegg. Waqt l-ewwel parti tal-laqgha, li bdiet fid-9:30 am, t-tfal setghu jqattghu ftit hin hieles flimkien, taht il-harsien ta’ xi adulti, waqt li l-kbar ippartecipaw fil-laqgha li tmexxiet minn Patri Paul Chetcuti li ghandu esperjenza twila fil-qasam tal-familji u z-zghazagh. Fr Chetcuti beda’ biex staqsa l-genituri ma xiex iqabblu l-familja u ghalfejn – min semma muntanja jew roller coaster...

  NILTAQGHU MAGHNA NFUSNA

  Ir-Randan huwa zmien ta’ preparazzjoni ghall-festa kbira tal-Ghid. Nhar Il-Hadd 6 ta’ Marzu 2016, bhal kull sena, lltqajna ghal nofsinhar biex flimkien naqsmu ftit hsibijiet u esperjenzi dwar it-tifsira ta’ dan iz-zmien. Grupp sabih ta’ genituri u wlied iltqajna fis-sala tal-konferenzi tal-kullegg. Waqt l-ewwel parti tal-laqgha, li bdiet fid-9:30 am, t-tfal setghu jqattghu ftit hin hieles flimkien, taht il-harsien ta’ xi adulti, waqt li l-kbar ippartecipaw fil-laqgha li tmexxiet minn Patri Paul Chetcuti li ghandu esperjenza twila fil-qasam tal-familji u z-zghazagh. Fr Chetcuti beda’ biex staqsa l-genituri ma xiex iqabblu l-familja u ghalfejn – min semma muntanja jew roller coaster…

 • Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2014/2015 Is-Sibt, 20 ta’ Frar 2016 Nedukaw b’Imħabba u Ħerqa Għażiża Sinjura Jacqueline Vanhear, Direttur fil-Quality Assurance Department, Fr Frankie Cini, Vigarju tas-Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, f’Malta, Mistednin Distini, Ġenituri u Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li llejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet. Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Xi ġimgħat ilu, waqt li kont qed nimxi fil-kuritur tal-iskola, sibt ruħi nitkellem ma’ student, u wara li għedna erba’ kelmiet, dar fuqi u staqsieni: Inti, eżattament, x’tagħmel fl-iskola? F’dik in-nofs sekonda dort dawra mal-kuritur ta’ moħħi (did-darba),...

  Rector’s Speech – 2016

  Jum il-Premjazzjoni Għas-Sena Skolastika 2014/2015 Is-Sibt, 20 ta’ Frar 2016 Nedukaw b’Imħabba u Ħerqa Għażiża Sinjura Jacqueline Vanhear, Direttur fil-Quality Assurance Department, Fr Frankie Cini, Vigarju tas-Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, f’Malta, Mistednin Distini, Ġenituri u Studenti, Insellmilkom, u nirringrazzjakom li llejla tinsabu hawn magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-premjijiet. Il-preżenza tagħkom hija ta’ inkoraġġiment għalina lkoll, speċjalment għall-istudenti tagħna. Xi ġimgħat ilu, waqt li kont qed nimxi fil-kuritur tal-iskola, sibt ruħi nitkellem ma’ student, u wara li għedna erba’ kelmiet, dar fuqi u staqsieni: Inti, eżattament, x’tagħmel fl-iskola? F’dik in-nofs sekonda dort dawra mal-kuritur ta’ moħħi (did-darba),…